Õigusala bakalaureuse kraad

Üldine

Loe lähemalt selle programmi kohta ülikooli kodulehel

Programmi kirjeldus

„Universaalsete juristide” aeg, kes saavad anda üldist nõu mitmes eri küsimuses, on möödas. Keskendumine ühele valdkonnale ja selle omandamine on see, mis annab edu edu.

TalTechi õigusteaduskonnas on võimalik omandada bakalaureusekraad ELi ja rahvusvahelises õiguses ning rahvusvahelistes suhetes . Teil on võimalik võtta ka erinevaid valikainete ja tasuta kursusi teistest õppekavadest - need valmistavad teid ette oma magistrikraadi omandamiseks. Lisateave selle kohta, mida TalTechi õigusvaldkond pakub!

Õppekava

TalTech koolitab uue põlvkonna advokaate, kes tunnevad nii Eesti kui ka Euroopa õigusruumi tavasid ja tavasid . Oma bakalaureuseõppes on võimalik spetsialiseeruda kas ELi ja rahvusvahelisele õigusele või rahvusvahelistele suhetele.

 • ELi ja rahvusvahelise õiguse valdkonnas omandate te põhiteadmised peamistest õigusvaldkondadest Euroopa kultuuriruumi ja Euroopa Liidu kontekstis. Te saate teada ühise ja tsiviilõiguse eripära ning nende omavahelist seost.
 • Rahvusvaheliste suhete valdkonnas omandate põhiteadmised poliitikast, rahvusvahelisest suhtlusest ja kõige olulisemate rahvusvaheliste organisatsioonide toimimisest, mis on vajalikud piiriüleste suhete mõistmiseks. Oluline on ka õigusalaste põhiteadmiste omandamine.

Õppimine on paindlik, sest saate õppida:

 • päevane õpe;
 • avatud uuringud;
 • välisuuringud.

Kõik kursused viiakse läbi inglise keeles.

Põhikursused

ELi ja rahvusvaheline õigus

 • Euroopa Liidu õigus
 • Avalik rahvusvaheline õigus
 • Rahvusvaheline eraõigus
 • Rahvusvaheline humanitaarõigus
 • ELi konkurentsiõigus ja poliitika
 • Rahvusvaheline maksuseadus
 • Inimõiguste seadus

Rahvusvahelised suhted

 • Avalik rahvusvaheline õigus
 • Rahvusvaheline eraõigus
 • Rahvusvaheline humanitaarõigus
 • Sissejuhatus poliitikasse
 • ELi ja rahvusvahelised organisatsioonid
 • Rahvusvaheline poliitiline majandus
 • Kaasaegsed rahvusvahelised suhted

Miks see eriala?

TalTechi õigusteaduskonnas läbiviidud uuringud põhinevad ulatuslikel valdkonnapõhistel teadmistel, kuid keskendume peamiselt Euroopa õigusele ja tehnoloogiaõigusele . Meie õigusteaduse ja tehnoloogia õppetool on Eestis ainulaadne ja spetsialiseerunud erialal magistriõppe ajal on tulevikku silmas pidades väga paljulubav.

TalTechis on õpetamisõiguses kaasatud tunnustatud praktikud, juristid ja rahvusvaheliste organisatsioonide tippspetsialistid . Õppereise korraldatakse erinevate riikide advokatuuridele ja parimad üliõpilased saavad osaleda rahvusvahelistes kohtumenetlustes.

Karjääri väljavaated

Globaliseerunud maailm loodab, et juristid teavad teiste riikide seadusi ja oskavad leida piiriüleste vaidluste jaoks parima lahenduse. Te võite kindlalt öelda, et tänapäeval õnnestunud advokaat peab kindlasti tundma rahvusvahelist õigust.

Samuti kasvab nõudlus tehnoloogiaõigusele spetsialiseerunud juristide järele. Digitaalne ja tehnoloogiline maailm areneb kiiresti ning infotehnoloogia ja intellektuaalomandi reguleerimine muutub üha olulisemaks. Rahvusvahelise õiguse tundmine loob tugeva aluse tehnoloogia ja õiguse õppimiseks.

Kes saab pärast lõpetamist?

Bakalaureusekraadi omandamisel omandate kõige olulisemad põhilised õigusalased teadmised. See võimaldab teil töötada rahvusvahelises ettevõttes või advokaadina advokaadibüroos.

Rahvusvahelistes suhetes omandate lisaks põhilistele õigusalastele teadmistele oskused hinnata rahvusvaheliste suhete mõju tänapäeva ühiskonnale. See loob hea aluse töötamiseks diplomaatilises positsioonis, ELi ja välissuhete koordinaatorina riigiametis või rahvusvahelise ettevõtluse valdkonnas.

Bakalaureusekraadi omanikuna on veel teatud õiguslikke otsuseid, mida te ei saa teha. Seetõttu soovitame jätkata õpinguid magistriõppes , sest see annab teile kõrgema kutsekvalifikatsiooni ning laiemad ja huvitavamad töövõimalused. Magistrikraadiga saate töötada juristina, prokurörina või kohtunikuna, olla diplomaat või välissuhete koordinaator Eesti haldusasutuses või rahvusvahelises ettevõtluses.

TalTechi magistriõppes saate spetsialiseeruda õigusteadusele, tehnoloogiale, ELi ja rahvusvahelisele õigusele või rahvusvahelistele suhetele.

Tulevased tööandjad

 • PwC Legal
 • Google
 • Telia
 • Microsoft

Õpilased ütlevad

"Olin TalTechi üliõpilane õigusloomega seotud kursusel ja mis kõige tähtsam, alternatiivne vaidluste lahendamine. ADR-kursus tekitas minu huvi vaidluste lahendamise vastu, mis on üks põhjusi, miks ma Nottinghamis uurisin ka vahekohtumenetlust. tõesti aitasid mul oma intervjuus Euroopa Kemikaaliametile, kus ma praegu töötan vaidluste lahendamise meeskonnas, minu töö on lahendada kemikaalide impordi või tootmise ELis andmete jagamise vaidlusi ning koostada ka otsused. sa tead, kui suur on teie õpetamise mõju minu karjäärile ja öelda tänu. Ma ei usu, et ilma ADR-kursuseta oleksin ma seal, kus ma praegu olen. " Maiju Toivanen, õigusteaduse üliõpilane

"Põhjus, miks ma valisin TalTechi ülikooli, oli tänu rahvusvahelisele õigusalase hariduse lähenemisviisile koos rahvusvahelise üliõpilaskonnaga. Vaadates tagasi praeguse Stanford Law School'i lõpetajana, kes on töötanud rahvusvahelistes advokaadibüroodes ja ettevõttesiseses õigusosakonnas. juhtivaid tehnoloogiafirmasid, võin öelda, et paljud neist võimalustest ei oleks olnud, kui mitte oma õpinguteks TalTechis, kuid see, kuidas programm julgustab õpilasi mõtlema väljaspool oma riigi konteksti, õpetab eriti väärtuslikku õppetundi. väga soovitame õppida TalTechis igaühele, kes soovib omaks võtta rahvusvahelist karjääri. " Markku Räsänen, õiguse programmi vilistlane

Sissepääs

TalTechi rahvusvaheliste õppeprogrammide üliõpilasi võetakse vastu vastuvõtuläve alusel. Motivatsioonikirja ja intervjuu põhjal hinnatakse kandidaadi inglise keelt, väljendusoskust, analüüsimist ja argumenteerimist. Maksimaalne punktisumma on 10 punkti. Vastu võetakse kandidaat, kes saab vähemalt 5 punkti.

Programmi erinõuded

Keskkooli diplom või samaväärne

Tallinn University of Technology õpingute saamiseks peab taotlejal olema vähemalt 60% kõrgeimast CGPA-st.

Motivatsioonikiri

Palun esitage järgmine teave:

 • Selgitage oma huvi seaduse vastu. Kirjeldage oma professionaalseid eesmärke ja selgitage, kuidas kraadiõppekava teie professionaalset profiili toetab.
 • Millist programmi taotlust taotlete, Law või International Relations? Selgitage, miks just see spetsialiseerumine sind huvitab.
 • Kirjeldage oma varasemat haridust, kuidas teie akadeemiline taust sobib teie taotletava kraadiõppega? Hinnake oma varasemaid teadmisi ja oskusi, mis on kogutud teie eelmise hariduse käigus, kuidas nad oleksid kasulikud oma õigusteaduse õppes.

NB! On oluline, et teie motivatsioonikirjas kasutatavaid allikaid (tsitaadid, väljaanded, ideed jms, mis ei ole teie enda jaoks) õigesti tsiteeritud ja viidata. Viitamise ja tsitaadi reeglite eiramine loetakse plagiaadiks ja selle tulemuseks on teie taotluse diskvalifitseerimine.

TalTechi rahvusvaheliste õppekavade üliõpilased lubatakse sissepääsukünnise alusel. Motivatsioonikirja ja intervjuu abil hinnatakse kandidaadi inglise keelt, väljendamis-, analüüsi- ja argumenteerimisoskusi. Maksimaalne skoor on 10 punkti. Taotlejale, kes saab vähemalt 5 punkti, lubatakse.

Online-intervjuu

Intervjuu käigus hinnatakse järgmisi aspekte:

 • Mis on kandidaadi huvi seaduse vastu; kuidas kandidaat näeb oma tulevast karjääri?
 • Miks on kandidaat otsustanud Tallinn University of Technology õppida?
 • Miks kandidaat leiab, et programm pakutakse atraktiivseks?
 • Miks usub kandidaat, et ta on selle programmi jaoks õige inimene?
 • Milline on kandidaadi teadmine probleemidest?
 • Mida teab kandidaat advokaadi rollist ja advokaadi kutse-eetikast / moraalsusest?

Intervjuu kestus on 15-30 minutit.

Viimati uuendatud märts 2020

Teave kooli kohta

A vision of today’s society is innovative, entrepreneurial, technologically advanced, and open to the world, and this is what Tallinn Unversity of Technology (TalTech) is applying for through internat ... Loe edasi

A vision of today’s society is innovative, entrepreneurial, technologically advanced, and open to the world, and this is what Tallinn Unversity of Technology (TalTech) is applying for through internationally high-level studies and research. Näita vähem