Loe ametlikku kirjeldust

See on Humak University of Applied Sciences

Inimühenduste võrk

Humak University of Applied Sciences tegeleb kõrghariduse arendamise ja töömaailma kaasajastamisega. Aitame kaasa uut tüüpi kõrghariduse, samuti teadusuuringute, arendustegevuse ja innovatsiooni sepistamisele, mis teenivad tudengeid nende karjääriteel ja toetavad professionaalseid partnereid, kui nad arendavad oma tegevust.

Oleme oma teadmistega Soome suurim koolitaja ja TAI-organisatsioon. Meie tugevused on noorsootöö ja kogukondlikkus; Organisatsioonitöö, töökogukonnad ja integratsioon; Tõlgendamine ja keeleline kättesaadavus ning kultuuriline juhtimine ja edasiandmine .

Humak Nutshellis

Humak University of Applied Sciences on kõrge profiiliga, üleriigiline rakenduskõrgkool, mille põhitegevuseks on organisatoorsete tegevuste ja noorsootöö, töökogukondade arendamise, kultuurikorralduse ja loomemajanduse ettevõtluse ning suulise tõlke valdkonna teadmiste arendamine. Oleme Soomes oma sektorite suurim tegutseja.

Humaki eripäraks on sügavad juured ja osalus liberaalses täiskasvanuhariduses ja kodanikuühendustes. Humak loodi vajadusest tagada üleriigiline, ülikoolitasemel erialane haridus ja teadus-, arendus- ja uuendustegevus kitsastes, kuid ühiskondlikult olulistes valdkondades.

Et tagada hariduse kättesaadavus üleriigiliselt ja tugev ekspertteadmiste klaster - kvaliteetse tegevuse eeldus - tegutseb Humak piirkondlikult detsentraliseeritud, kuid operatiivselt integreeritud üleriigilise võrgu kaudu.

Humak kuulub Soome Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy-le. Meiega töötab 1500 õpilast ja umbes 130 spetsialisti.Sponsored by Google Chromebooks Brooke Cagle / Unsplash

Humak on oma teadmisi jagav kogukond

Humak soovib intensiivistada tööd oma praeguste partneritega ja loob aktiivselt uusi partnerlussuhteid. Humak on kogukond ja selle tegevus põhineb teadmiste ja teadmiste avalikul jagamisel ning uue teabe tootmisel koostöös erinevate võrgustikega.

Meie eesmärk on jagada oma koolitus-, innovatsiooni- ja teenindusprotsesse oma partneritega ning seeläbi tagada koolituse, õppe ja uute teadmiste arendamine võrgus koos ning teadmiste sujuv edastamine professionaalse sektori kasutamiseks.

Koostöö ja ühised protsessid loovad platvormi tulevikulahenduste prognoosimiseks, innovatsiooniks ja arendamiseks. Õpilased on arendustöösse tihedalt kaasatud ja Humaki töötajad toovad protsessidesse oma teadmisi meie partnerite kasutamiseks ja kasuks.

Humak on üksus, riiklik ekspertklass, mis teenib oma valdkondi kogu Soomes ja ka rahvusvaheliselt.

Humaki visioon on olla rahvusvaheline ja sotsiaalne ülikool, mis tegeleb õiglase ja kogukondliku Soome arendamisega. Meie missioon on pakkuda osalust, sotsiaalset heaolu ja kogukondlikkust. Loome oma valdkondade kohta teavet, kompetentsi ja teadmisi.

Humaki tugevused122316_humak-strategy-strengts-expertise.jpg

Otsime tugevat partnerlust Soome ja välismaiste ülikoolidega. Tugevused põhinevad meie kompetentsil ja muudavad oma profiili konkreetseks ning toovad esile meie tegevusalade tipptaseme. Tugevad küljed suunavad meie tegevuse strateegilist arengut. Tugevused loovad veelgi tugevamad kompetentsiklastrid ja asjatundlikkuse ning juhivad ka meie partnerluste juhtimist.

  • Noorsootöö ja kogukondlikkus: viljeleme noorte inimestega kohtumise oskusi
  • Organisatsioonitöö, töökogukonnad ja integratsioon: parandame töökogukondade funktsionaalsust, konkurentsivõimet ja kogukondlikku arengut.
  • Tõlgendamine ja keeleline juurdepääsetavus: osaleme keelelist juurdepääsetavust toetavate kutseoskuste ja tehnoloogia arendamisel.
  • Kultuurijuhtimine ja edasiandmine: edendame kultuurijuhtimisoskusi kui osalust toetavat tegevust ning arendame digitaalseid keskkondi kultuuriliste ja kunstiliste lavastuste ning teenuste jaoks.

Uued tärkavad sektorid, mis tõusevad välja meie tugevusalade äärealadelt ja mis tagavad, et meie tegevuses võetakse arvesse ettevõtluse ja tööstuse kompetentsusnõudeid: Uued osalejad (vähendame mittekuuluvustunnet ja tõrjutust), uus kogukondlikkus ( julgustame võrgupõhist juhtimist ja juhendamist), suhtlemisoskusi (edendame mitmekesisuse ja kultuuriliste vähemuste tundmist), inimõigusi ja võrdsust (julgustame ühiskonna võrdsust).

Meie väärtused

  • Me austame üksteist.
  • Oleme avatud.
  • Meil õnnestub koos.
  • Oleme vaprad viisil, mida uuendame ja uuendame.
Programmide õpetamise keel:
  • Inglise

See ülikool pakub ka:

Bakalaureuseõpe

Humak University of Applied Sciences

Õppimine Soome juhtivas Humak University of Applied Sciences . Kogukonnakoolitaja õpib seiklus- ja õuesõppe spetsialiste. Seiklus- ja õuesõpe põhineb kogemuslikul ja tege ... [+]

Teekond Soome saarestikust arktilisse Lapimaale Bakalaureusekraad seiklus- ja õuesõppes Humanitaarteaduste bakalaureus 210 EAP Kogukonnakoolitaja, seiklus- ja õuesõpe

Õppimine Soome juhtivas Humak University of Applied Sciences .

Kogukonnakoolitaja õpib seiklus- ja õuesõppe spetsialiste. Seiklus- ja õuesõpe põhineb kogemuslikul ja tegevuspõhisel õppemetoodikal ning selle eesmärk on toetada üksikisikute, rühmade ja kogukondade kasvu, arengut, heaolu ja esindatust.

Kuna uuringute aluseks on multidistsiplinaarne teoreetiline raamistik, mida rakendatakse mitmekülgsetes autentsetes õpikeskkondades, nagu järved, meri, metsad ning Lapimaa raiesmikud ja kõrbes. Õpingute ajal õpivad õpilased kavandama ja läbi viima erinevatele sihtrühmadele turvalisi seikluskasvatusprotsesse ning hindama ja arendama seikluskasvatustegevusi.... [-]

Soome Helsingi
September 2020
Inglise
Päevane õpe
42 kuud
Ülikool
Loe edasi eesti keeles