BA programmid

Humanitaarteaduste bakalaureuse (lühendatud kui BA) kraadid on ülikooli haridustasemed mida omistavad ülikoolid üle kogu maailma. Bakalaureuse kraadi omandamine võib pakkuda mitmeid erinevaid hüve alates parematest karjäärivõimalustest kuni probleemide lahendamise ja täiustatud oskusteni otsuste tegemisel.

Lisaks võib humanitaarteaduste bakalaureuse omandamine viia õppimiseni magistri taseme programmis. Kunstide, humanitaarteaduste, sotsiaalteaduste ning mõnikord ka ärinduse ja juura alade spetsialiseeritud teemad kuuluvad kõik humanitaarteaduste bakalaureuse akadeemilise maailma juurde. BA kandidaatidelt eeldatakse tihtipeale enne kraadi omistamist uurimistöö sooritamist ning lõputöö esitamist.

Bakalaureuseõppe programmide mitmekesisus võib olla segadusseajav - ära lase sellel ennast takistada! Alusta oma otsinguid uurides kõige populaarsemate bakalaureusekraadide kohta.

Viimati lisatud BAd

Noroff

Bachelor in Interactive Media - Games

Detsember 18, 2017
Õpitulemused Teadmised: Teadmised olulistest teemadest, teooriatest, probleemidest, protsessidest, tööriistadest ja meetoditest interaktiivse meedia ja mängude valdkonnas Näidake tutvustamist praeguste uurimis- ja arendustöödega üldise interaktiivse meedia valdkonnas ja eelkõige mängudes Teadmised võtmepõhimõtetest, teooriatest,… [+] tööriistadest ja meetoditest Interaktiivse meedia (Mängud) valdkonnas, võime hinnata neid tööriistu ja tehnikaid ning rakendada neid erinevates olukordades Näidake võimet ajakohastada oma teadmisi Interaktiivse meedia (Mängud) valdkonnas nii akadeemiliste õpingute kui ka professionaalse arengu kaudu Interaktiivse meedia (Mängud) ajalugu, traditsioonid ja eristusvõime tundmine, selle koht ühiskonnas ja selle võimalik mõju Mõistke Interaktiivse meedia (Mängud) seotud sotsiaalseid, psühholoogilisi ja eetilisi küsimusi ning esitage tulemusi sidusrühmadele Teadmised interaktiivse meedia põhimõtete, tööriistade ja tehnikate rakendamise kohta keerukates teadus- ja tööstusvaldkondades Oskused: Näidata oskust rakendada teadus- ja arendustööde akadeemilisi teadmisi ja asjakohaseid tulemusi praktilise ja teoreetilise interaktiivse meedia (mängud) jaoks ning teha põhjendatud, informeeritud ja põhjendatud otsuseid ja valikuid Näidake võimet mõtiskleda oma akadeemilisest praktikast ja professionaalsest arengust, tuvastada parandamise valdkonnad ning kohanduda tulevaste tööriistade, tehnikate ja tehnoloogiaga Näidake võimet leida teavet, hinnata ja viidata teabele ja teaduslikele teemale ning esitada see viisil, mis selgitab probleemi Näidake võimet asjakohaselt ja efektiivselt luua ja arendada interaktiivsete meedia ja mängude projekte sobivas multimeediumifailis iga konkreetse väljakutse jaoks Näidata võime valida ja kasutada esmaseid tööriistu ja tehnikaid, et luua ja arendada asjakohast ja professionaalset tööd erialateadmiste valdkonnas Kriitiliselt valida ja rakendada mitmesuguseid analüütilisi ja metodoloogilisi probleemide lahendamise tehnikaid, mis põhinevad uurimistööl, ning suutma lahendusi tõlgendada ja tulemusi asjakohaselt esitada Võime tuvastada asjakohaseid sidusrühmi ning suhelda, võrgustada ja teha koostööd asjaomaste sidusrühmadega asjakohasel tasandil Üldine pädevus: Tehke kindlaks ja tegema asjakohaseid tegevusi keeruliste eetiliste küsimuste kohta, mis tekivad akadeemilises ja kutsealases praktikas Interaktiivse meedia (Mängud) erialal Kavandada, ellu viia ja hallata erinevaid ülesandeid ja projekte aja jooksul üksi või osana rühma edukaks lõpetamiseks ja kooskõlas eetiliste nõuete ja põhimõtetega Suhtlege tõhusalt, kasutades sobivaid suhtlusvorme elektrooniliselt, suuliselt ja kirjalikult, oskades professionaalselt esitada probleeme, lahendusi, teooriaid ja akadeemilisi argumente Suhtleb ja vahetab arvamusi, ideid ja muid teemasid, nagu teooriad, probleemid ja lahendused, teistega, kellel on taust ja / või kogemus interaktiivses meedias (mängud), valides ja rakendades asjakohaseid suhtlusmeetodeid, aidates seeläbi kaasa häid tavasid kogukonna praktikas Näidake eneserefleerimisvõimet elukestva õppe strateegia osana Tutvumine praeguse ja uue mõtteviisiga ning suundumused interaktiivse meedia (Mängud) valdkonnas ja uuendused valdkonnas Töövõimalused Pärast uuringut on teil laialdased teadmised interaktiivsete meelelahutussüsteemide ja liikumismudelite kohta. Sobib interaktiivsete skriptide, mängude kujundamise, mängude arendamise, illustreerimise, mängutestide, mängude tootmise, 2D ja 3D-õpetamise, visuaalse õpetuse, kaugõppe ja multimeedia disaini tööks. Programm pakub oskusi töötamiseks hasartmängude ja animatsioonitööstuses, aga ka eraldi asutuse loomiseks või mängu- ja animatsiooniettevõtte äristrateegia koostamiseks. Edasised uuringud Bakalaureuseõppega õpilased interaktiivses meedias - animatsioon saab taotleda kunsti- ja disainiuuringutega seotud kõrgharidust, mis sisaldavad animatsioonikursusi magistri- ja doktoriõppes. Seda saab teha Norras või teistes erinevates ülikoolides üle maailma. Kursuse info Ülikoolilinnak: Kristiansand ja online-uuringud Kestus: 3 aastat Kursuse keel: inglise keel Hind online: 41.500 NOK, - semestri kohta. 1,500 NOK, - registreerimistasu. [-]

University of Padova

Bakalaureus Loomade Hooldamisel

Detsember 18, 2017
Kursuse eesmärgiks on pakkuda teadmisi, oskusi ja pädevusi kvalifitseeritud inimressursside arendamiseks, mis on spetsialiseerunud loomade hooldusele, kasvatamisele ja heaolule ning suudavad töötada erinevates rahvusvahelistes kontekstides.

Beijing Institute Of Technology

BA in Mechanical Engineering

Detsember 18, 2017
Mehaanikateadus BITis, mis kuulub kohalike ülikoolide seas parimaks, on riiklik programm. See programm, mille peamised teemad on mehaanika ja masinaehitus, valmistab ette baasteooria ja erialaste teadmiste omandamist masinaehitus- ja tööstusinstrumendis koos teaduslike mõtlemismeetoditega ja võimega tegeleda teadus- ja tehn… [+]oloogiaprobleemidega. [-]

Eesti ülikoolid

Muuda asukohta

Mis on Humanitaarteaduste bakalaureus (BA)?

Mis on Humanitaarteaduste bakalaureus?

Humanitaarteaduste bakalaureus, ehk lühendatult B.A., on bakalaureuse kraad, mida pakutakse ülikoolides üle kogu maailma ning mille omandamiseks kulub kolm kuni neli aastat. Humanitaarteaduste bakalaureuse õppes on palju erinevaid erialasid, mis erinevad ülikooliti, kuid tavaliselt kuuluvad nad vabade kunstide ja mõnikord ka reaalteaduste alla. Humanitaarteaduste bakalaureuse kraad erineb teadusbakalaureuse kraadist eriala ning õppemeetodite poolest.

Mis on Humanitaarteaduste bakalaureuse kraadi omandamise eelised?

BA kraadi programmide lõpetanutel on palju rohkem karjäärivõimalusi ning tavaliselt teenivad nad rohkem kui need, kellel pole bakalaureusekraadi. Lisaks erialastele kasuteguritele, võib BA omandamine pakkuda ka isiklikke arenguvõimalusi. BA programmid pakuvad tudengitele väljakutseid, mis täiustavad muu hulgas nende loovat mõtlemist, probleemilahendusoskusi ning inimestevahelisi suhtlemisoskusi. Humanitaarteaduste bakalaureuse õppesse astumine annab tudengile võimaluse luua enda jaoks sügavam arusaamine oma erialast, mis talle põnevust pakub, mis on tema kireks ja inspiratsiooniks.

Mida me Humanitaarteaduste bakalaureuse programmis õpime?

Humanitaarteaduste bakalaureuse tudengid valivad oma eriala laia valiku seast, nagu näiteks ajalugu, keeled, kirjandus, filosoofia ja teised humanitaarained, kommunikatsioonid, antropoloogia, geograafia, sotsiaalteadused, keeleteadus ning olenevalt ülikoolist ka teoloogia ja õendus. Nende erialade alla kuuluvad veel eraldi alajaotused, mis klapivad hästi spetsiifilisemate karjäärivõimalustega. Näiteks võib ajalootudeng valida oma spetsiifiliseks teemaks keskaja ajaloo, iidsed tsivilisatsioonid, kaasaegse briti ajaloo või mõne muu teema.

Millist karjääri edenemist võiksid oodata omades Humanitaarteaduste bakalaureuse kraadi?

Humanitaarteaduste bakalaureuse kraadi omandamine võib oluliselt parandada karjäärivõimalusi, kuna inimesel tekib sügavam arusaamine oma erialast ning kujunevad ka spetsiifilised oskused. Tööandjad otsivad Humanitaarteaduste bakalaureuse programmi lõpetanuid nende heade suhtlemisoskuste tõttu, samuti töökohal väljakutsetega toimetulekuoskuste, paindlikkuse ja kriitilise mõtlemise oskuste tõttu. BA kraadid annavad võimaluse kandideerida paljudele ametitele, kuna omandatud teoreetilisi ja praktilisi oskusi on võimalik kasutada paljudes erinevates sektorites ja rollides.

Kui palju maksab Humanitaarteaduste bakalaureuse kraadi sooritamine?

Humanitaarteaduste bakalaureuse kraadi programmi õppemaks erineb paljuski ülikooliti ja riigiti. Ülikoolide vastuvõtu osakonnad saavad pakkuda üksikasjalikumat teavet õppemaksu ja muude kulude kohta, mis on seotud B.A. omandamisega. Bakalaureuseõppesse sisseastuda soovijatel on võimalik ka leida stipendiume ja muid rahalisi toetusi. Rohkem infot rahalise toe kohta BA kraadiõppe jaoks võib saada ülikoolide vastuvõtu osakondadest.

Miks sooritada Humanitaarteaduste bakalaureuse kraad online?

Online BA programmid kasutavad parimaid e-õppe tehnoloogiaid et tuua loenguruumid tuhandete tudengite jaoks üle kogu maailma koju kätte. Olgu isiklikel või tööalastel põhjustel või mõlematel, ei ole ülikoolis kohapeal õpe paljudele bakalaureuse taseme tudengite jaoks lihtsalt võimalik. Õnneks pakuvad enamus ülikoole mingil kujul online õppeprogramme ning online Humanitaarteaduste bakalaureuse kraadi programmid on ühed kõige populaarsematest.