Teekond Soome saarestikust arktilisse Lapimaale
Bakalaureusekraad seiklus- ja õuesõppes
Humanitaarteaduste bakalaureus 210 EAP
Kogukonnakoolitaja, seiklus- ja õuesõpe

Õppimine Soome juhtivas Humak University of Applied Sciences .

Kogukonnakoolitaja õpib seiklus- ja õuesõppe spetsialiste. Seiklus- ja õuesõpe põhineb kogemuslikul ja tegevuspõhisel õppemetoodikal ning selle eesmärk on toetada üksikisikute, rühmade ja kogukondade kasvu, arengut, heaolu ja esindatust.

Kuna uuringute aluseks on multidistsiplinaarne teoreetiline raamistik, mida rakendatakse mitmekülgsetes autentsetes õpikeskkondades, nagu järved, meri, metsad ning Lapimaa raiesmikud ja kõrbes. Õpingute ajal õpivad õpilased kavandama ja läbi viima erinevatele sihtrühmadele turvalisi seikluskasvatusprotsesse ning hindama ja arendama seikluskasvatustegevusi.

Pärast kooli lõpetamist on õpilastel mitmeid töövõimalusi riikliku ja rahvusvahelise töökeskkonna eri sektorites. Seiklusliku haridusliku suunitlusega kogukonna koolitajaid saab tööle võtta näiteks noorsootöö, organisatsioonitöö, hariduse ja koolituse, heaoluteenuste või loodus- ja seikluspõhise ettevõtluse valdkonnas.

Sõltuvalt õpilase enda huvidest ja spetsialiseerumisest võivad nad valida, kas töötada juhendajate või giididena näiteks süsta, matkamise, mägironimise ja suusatamise alal.

Põhiandmed

 • Õpingud algavad: septembris.
 • Õppekeel: inglise keel.
 • Õppeaeg: õpetamine päevasel ajal.
 • Õppeviis: kontaktõpe, segaõpe, veebipõhine õpe.
 • Õppevorm: kogemusõpe, juhendamine, individuaalne õpe, juhendatud praktika, tööpõhine õpe.
 • Õppeprogrammi maht: 210 EAP mahus vaata õppe sisu.
 • Planeeritud kestus: 3,5 aastat, sealhulgas suvesemestrid.
 • Õppemaks: Väljaspool EL-i / EMP-d ja Šveitsi piirkonda saabuvatelt üliõpilastelt 9000 eurot õppeaastas. EL / EMP piirkonnas ja Šveitsi kodanikel tasu ei kohaldata.
 • Transpordi ja tehnika tasu: 1000 eurot õppeaasta kohta (sisaldub õppemaksus).
 • Kvalifikatsioon: humanitaarteaduste bakalaureus (BH, soome keeles yhteisöpedagogi (AMK))

Karjäärivõimalused

Kogukonnahariduse õpingud seiklusliku kasvatusliku suunitlusega juhendavad õpilasi kogukonna ja seikluskasvatuse professionaalses valdkonnas vajalike mitmesuguste oskuste valdamise poole. Õpilased omandavad ennetava töö ja heaolu edendamise olulised põhimõtted ja tavad ning tunnevad end kogukonna ja ühiskonna eri vormide vahel.

Õpingute ajal omandavad õpilased pedagoogilisi, sotsiaalseid, tehnilisi, keskkonna- ja ohutusoskusi ning valmistuvad ka ettevõtluseks. Praktilised koolitusperioodid ja koostöö tööeluga on üliõpilaste kogukonnaoskuste ja seikluslike kasvatusalaste pädevuste arendamise oluline osa (vt ka õpikeskkonnad).

Seiklus- ja õuesõppe meetodeid saab rakendada erinevates keskkondades ja kontekstides erinevate sihtrühmadega, ühiskonna eri sektorites. Seikluskasvatust saab rakendada näiteks ennetava töö, noorte- ja vabaühenduste töö, hariduse ja koolituse ning loodus- ja seikluspõhise ettevõtluse valdkonnas. Lisaks võivad nad sõltuvalt õpilase enda huvidest ja spetsialiseerumisest töötada juhendajana näiteks süsta, matkamise, mägironimise ja suusatamise alal.

122320_122318_pexels-photo-532803.jpeg

Pixabay / Pexels

Kogemuslik ja tegevuspõhine õpe

Kogemuslike ja tegevuspõhiste protsesside kaudu õpivad õpilased uusi uusi oskusi. Õppekava kaudu rõhutatakse dialoogi teooria ja praktika vahel.

Teooria praktikasse

Alates õpingute algusest rakendatakse seiklus- ja õuesõppe teoreetilist raamistikku mitmesuguste tegevuste ja ekskursioonide kaudu, nt matkad ja retked, süstamatkad, suve- ja talvelaagrid ning Põhjamaade talvised tegevused. Kogemuslike ja tegevuspõhiste protsesside kaudu õpivad õpilased kavandama, korraldama, rakendama ja hindama turvalisi seiklus- ja välitegevusi erinevatele sihtrühmadele erinevates keskkondades ja erinevates tingimustes.

Õpingute ajal õpivad õpilased mitmeid uusi oskusi, eriti pedagoogilisi, juhtimis-, sotsiaalseid, keskkonnaalaseid, tehnilisi ja ohutusoskusi. Kogukonnakoolitajate õpingud hõlmavad ka selliseid valdkondi nagu Põhjamaade hoolekandesüsteem, ennetav töö, võrdsus, mitmekesisus ja ettevõtlus.

Uuringu struktuur

Teooria ja praktika vahelist dialoogi rõhutatakse kogu õppekava kaudu. Õpilaste teadmised ja oskused arenevad faktilistest teadmistest, mida toetavad praktilised kogemused, abstraktsemate ja analüütiliste teadmiste ja oskuste poole.

Õpingud on täiskoormusega päevased õpingud, sealhulgas suvesemestrid. Vähemalt 30 EAP-d viiakse läbi juhendatud praktikatena Soomes või välismaal. Õpilaste õppe- ja tööajalugu võetakse arvesse (varasema õppe tunnustamine) nende individuaalsetes õppeplaanides.

Õppekava maht on 210 EAP. Õppekava hõlmab järgmist põhisisu:

 • Üldõpe 10 EAP
 • Kutseõpe 125 EAP
  • Erialane keeleõpe 15 EAP
  • Sissejuhatus kogukonnaharidusse 10 EAP
  • Pedagoogilised oskused seikluskasvatuses 40 EAP
  • Tehnilised oskused seikluskasvatuses 30 EAP
  • Ühiskonnaõpe 30 EAP
 • Edasised kutseõpingud 30 EAP
  Professionaalsus seikluskasvatuses:
 • Võrgustiku ja partnerluse arendamine 15 EAP
 • Seiklusprogramm 15 EAP
 • Rakendusuuringute ja arendustegevuse õpingud, sealhulgas bakalaureusetöö (lõppprojekt) 30 EAP
 • Vabatahtlikud uuringud 15 EAP

Lõputöö / projekt

Lõppprojekt (bakalaureusetöö) on tööelule suunatud arendusprojekt. Lõppprojekti kaudu demonstreerivad õpilased oma võimeid konkreetsel viisil tööelu arendada. Lõpliku projekti saab läbi viia individuaalselt või rühmana. Projekti lõpptulemus võib olla nt toode või sündmus.

Mida praktikas oodata

Teie kogukonnahariduse õpingud keskenduvad seiklus- ja vabaõhutegevustele. Õpid nii sise- kui ka välistingimustes. Osalete mitmepäevastel telkimisretkedel, kus magatakse telkides ja / või põlistes kajutites. Päevad ülikoolilinnakus algavad tavaliselt kell 9.15 ja kestavad kuni kella 16.00. Põllusõidupäevad võivad kesta kauem. Internatuuriperioodidel määrab päevaplaani praktikakoht.

Esimese õpingute aasta jooksul võib eeldada, et umbes 1/3 ajast kulub tundidele / tegevustele / oskuste harjutamisele, 1/3 ajast kulub projektidele / iseseisvatele õpingutele / rühmatöödele ja viimane 1/3 veedetakse praktikakohtades (tööelupõhine praktiline koolitus). Tutvuge palun õpingute ülesehituse ja õppekavaga.

Varustus ja rõivad

Humak pakub kõiki spetsiaalseid seiklus- ja välivarustust, nagu telgid, matkaahjud, aerutamisvarustus, köied ja rakmed. Riietuse osas pöörake tähelepanu neljale aastaajale!

Lisateave rõivaste ja varustuse kohta antakse vastuvõtukirjas. Uue tudengina saate nimekirja, mis aitab teil õpinguteks valmistuda. Loend sisaldab näiteid sobivate õueriiete ja muude matkadega seotud õppetööks vajalike tööriistade kohta.

Programmi õpetamise keel:
 • Inglise
Viimati uuendatud Oktoober 8, 2019
See kursus on Ülikoolilinnas
Start Date
sept 2020
Duration
42 kuud
Päevane õpe
Price
9,000 EUR
Õppetasu suurus on 9000 eurot mitte-EL / EMP / Šveitsi üliõpilaste kohta õppeaastas. EL / EEA piirkonna ja Šveitsi kodanikud ei võta seda lõivu.
Deadline
jaan 22, 2020
Asukohtade järgi
Kuupäeva järgi
Start Date
sept 2020
End Date
dets 2023
Avalduste vastuvõtu lõppkuupäev
jaan 22, 2020

sept 2020

Location
Avalduste vastuvõtu lõppkuupäev
jaan 22, 2020
End Date
dets 2023