University of Wroclaw Ülikooli õigusteaduskond, administratsioon ja majandusteaduskond, mis on olnud paljude aastate jooksul juriste õpetanud Poola kõrgeima koha poolest, on au tervitada Teid meie bakalaureuseõppesse - Kriminaalõigus.

Kriminaalõiguse valdkonna uuringud võimaldavad omandada ja kasutada ulatuslikke teadmisi kriminaalõiguse, kriminaalmenetluse, kriminoloogia, kohtuekspertiisi ja sellega seotud teaduste valdkonnas sotsiaalses ja majanduslikus elus kuritegevuse vastase võitluse ja ennetamise valdkonnas.

Meie kriminaalõiguse programm annab suurepärase võimaluse valmistada teid ette töötamiseks avalik-õiguslikes ja eraasutustes, kelle ülesanne on tagada avaliku julgeoleku ja korra tagamine (muu hulgas: politseiasutused, kohtuasutused, kinnipidamisasutused ja parandusasutused, valitsusasutused ja omavalitsusorganid, eraõiguslikud asutused, mis tegelevad inimeste ja vara kaitsega). Programmis pööratakse erilist tähelepanu kriminaalõiguse rahvusvahelistele aspektidele, mis võimaldavad lõpetajatel leida tööd rahvusvahelistes organisatsioonides või Euroopa Liidu institutsioonides.

Programm on loodud maksimaalse paindlikkuse saavutamiseks ning on avatud kõigile rahvusvahelistele ja Poola õpilastele.


Õppekava

1. semester

 • Kriitiline mõtlemine ja argumentatsioon
 • Inimõigused kriminaalasjades
 • Sissejuhatus kriminoloogiasse
 • Kuritegevuse ja kriminaalõiguse ajalugu / kohtuekspertiisi ajalugu (valikuline)
 • Poola keel välismaalaste jaoks (A1)
 • Seaduse sissejuhatus

2. semester

 • Statistika kriminaalasjades
 • Sissejuhatus kohtuekspertiisi
 • Kriminalistiline etioloogia
 • Kriminaalõiguse sissejuhatus
 • Õigussüsteemi elemendid
 • Poola keel välismaalaste jaoks (A1)

3. semester

 • Kriminaalõigus rahvusvahelises keskkonnas
 • Kriminaalhooldus-, vabastus- ja karistusõigus
 • Valge krae
 • Küberkuritegud / loomakuritegud (valikuline)
 • Intellektuaalse omandi kaitse
 • Võõrkeel (B2)
 • ELi kriminaalõigus

4. semester

 • ELi kriminaalõigus
 • Kriminaalmenetlus ja kohtud
 • Rahvusvaheline kriminaalõigus
 • Rass, sugu, rahvus ja kuritegevus
 • Eetika ja kriminaalõigus
 • Majandus ja ühiskond / poliitiline ja õiguslik mõte (valikuline)
 • Võõrkeel (B2)

5. semester

 • EL
 • Rahvusvahelised kuriteod
 • Tsiviilvastutus / andmekaitse (valikuline)
 • Süüdimõistetud isikute taasintegreerimine / õiguskaitse ajalugu (valikuline)
 • Kaebused Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonile kriminaalasjades / keskkonnakuritegudes (valikuline)
 • Võõrkeel (B2)
 • Seminar

6. semester

 • Victimoloogia
 • Vägivaldsed kuriteod / organiseeritud kuritegevus (valikuline)
 • Massiürituste korraldamine ja ohutus / terrorismivastane võitlus (valikuline)
 • Alaealiste õiglus ja kuritegevus / seksuaalkuritegud (valikuline)
 • Seminar


Vastuvõtutingimused

 • Gümnaasiumi lõpetamistunnistus (palun võtke arvesse, et 10 klassi tunnistus on kohustuslik);
 • Palgaastmete ärakiri, kui see ei sisaldu eespool nimetatud sertifikaadis;
 • Inglise keele oskust tõendav tunnistus vähemalt B2 tasemel;
 • 2 fotot;
 • Üks passi koopia;
 • Makse registreerimise tasu kinnitus.

Programmi õpetamise keel:
 • Inglise
University of Wroclaw

Vaata veel 7 kursust University of Wroclawis »

Viimati uuendatud Jaanuar 25, 2019
See kursus on Ülikoolilinnas
Start Date
okt 2019
Duration
6 semestrit
Päevane õpe
Price
- Iga-aastane tasu ELi kandidaatidele: 2000 eurot; Aastatasu kolmandate riikide kandidaatidele: 3200 eurot
Asukohtade järgi
Kuupäeva järgi
Start Date
okt 2019
Avalduste vastuvõtu lõppkuupäev

okt 2019

Location
Avalduste vastuvõtu lõppkuupäev
End Date