Bachelor in Criminal Justice

Üldine

Loe lähemalt selle programmi kohta ülikooli kodulehel

Programmi kirjeldus

University of Wroclaw Ülikooli õigusteaduskond, administratsioon ja majandusteaduskond, mis on olnud paljude aastate jooksul juriste õpetanud Poola kõrgeima koha poolest, on au tervitada Teid meie bakalaureuseõppesse - Kriminaalõigus.

Kriminaalõiguse valdkonna uuringud võimaldavad omandada ja kasutada ulatuslikke teadmisi kriminaalõiguse, kriminaalmenetluse, kriminoloogia, kohtuekspertiisi ja sellega seotud teaduste valdkonnas sotsiaalses ja majanduslikus elus kuritegevuse vastase võitluse ja ennetamise valdkonnas.

Meie kriminaalõiguse programm annab suurepärase võimaluse valmistada teid ette töötamiseks avalik-õiguslikes ja eraasutustes, kelle ülesanne on tagada avaliku julgeoleku ja korra tagamine (muu hulgas: politseiasutused, kohtuasutused, kinnipidamisasutused ja parandusasutused, valitsusasutused ja omavalitsusorganid, eraõiguslikud asutused, mis tegelevad inimeste ja vara kaitsega). Programmis pööratakse erilist tähelepanu kriminaalõiguse rahvusvahelistele aspektidele, mis võimaldavad lõpetajatel leida tööd rahvusvahelistes organisatsioonides või Euroopa Liidu institutsioonides.

Programm on loodud maksimaalse paindlikkuse saavutamiseks ning on avatud kõigile rahvusvahelistele ja Poola õpilastele.

Õppekava

1. semester

 • Kriitiline mõtlemine ja argumentatsioon
 • Inimõigused kriminaalasjades
 • Sissejuhatus kriminoloogiasse
 • Kuritegevuse ja kriminaalõiguse ajalugu / kohtuekspertiisi ajalugu (valikuline)
 • Poola keel välismaalaste jaoks (A1)
 • Seaduse sissejuhatus

2. semester

 • Statistika kriminaalasjades
 • Sissejuhatus kohtuekspertiisi
 • Kriminaalne etioloogia ja uurimismeetodid
 • Kriminaalõiguse sissejuhatus
 • Õigussüsteemi elemendid
 • Poola keel välismaalaste jaoks (A1)

3. semester

 • Kriminaalõigus rahvusvahelises keskkonnas
 • Kriminaalhooldus-, vabastus- ja karistusõigus
 • Valge krae
 • Küberkuritegud / loomakuritegud (valikuline)
 • Intellektuaalse omandi kaitse
 • Võõrkeel (B2)
 • ELi kriminaalõigus

4. semester

 • ELi kriminaalõigus
 • Kriminaalmenetlus ja kohtud
 • Rahvusvaheline kriminaalõigus
 • Rass, sugu, rahvus ja kuritegevus
 • Eetika ja kriminaalõigus
 • Majandus ja ühiskond / poliitiline ja õiguslik mõte (valikuline)
 • Võõrkeel (B2)

5. semester

 • EL ja rahvusvaheline poliitika
 • Rahvusvahelised kuriteod
 • Tsiviilvastutus / andmekaitse (valikuline)
 • Süüdimõistetud isikute taasintegreerimine / õiguskaitse ajalugu (valikuline)
 • Kaebused Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonile kriminaalasjades / keskkonnakuritegudes (valikuline)
 • Võõrkeel (B2)
 • Seminar

6. semester

 • Victimoloogia
 • Vägivaldsed kuriteod / organiseeritud kuritegevus (valikuline)
 • Massiürituste korraldamine ja ohutus / terrorismivastane võitlus (valikuline)
 • Alaealiste õiglus ja kuritegevus / seksuaalkuritegud (valikuline)
 • Seminar

Vastuvõtutingimused

 • Keskkooli lõputunnistus (arvestage, et vajalik on 10 + 12 klassi tunnistus)
 • Klasside ärakiri, kui see ei sisaldu eespool nimetatud tunnistuses
 • Sertifikaat, mis kinnitab inglise keele oskust vähemalt B2-tasemel
 • 2 fotot
 • Üks passi eksemplar
 • Tasutud registreerimistasu kinnitus

Viimati uuendatud märts 2020

Teave kooli kohta

The University of Wroc?aw has a rich history of more than three centuries. Founded by Leopold I Habsburg the university evolved from a modest school run by Jesuits into one of the biggest academic ins ... Loe edasi

The University of Wroc?aw has a rich history of more than three centuries. Founded by Leopold I Habsburg the university evolved from a modest school run by Jesuits into one of the biggest academic institutions in Poland. Näita vähem