Juhtimise BA

Üldine

Programmi kirjeldus

Ülevaade

 • Asukoht: Leedu, Klaipeda
 • Tüüp: bakalaureus, täistööajaga
 • Nominaalkestvus: 3,5 aastat (210 ECTS)
 • Õppekeel: inglise keel
 • Auhinnad: BA (ärijuhtimise bakalaureus)
 • Õppemaks: 1600 €
 • Taotlustasu: Kraadiprogrammide taotlemise tasu on mõeldud ELi liikmesriikide või Euroopa Majanduspiirkonna riikide (Ukraina, Moldova, Gruusia, Valgevene, Armeenia ja Aserbaidžaani) kodanikele ning neile, kellel on alaline elamisluba Leedu Vabariigis: 55 eurot. Teistele õpilastele: 150 eurot. (Taotlustasu ei tagastata).
 • Avalduse esitamise tähtaeg: 30. juuni
 • Õpingud algavad: 1. septembril

Bachelor in Management

Ärikorralduse õppekava kavandatud õpitulemused on kooskõlas Leedu kutseala klassifikaatori ettevõtete, institutsioonide ja organisatsioonide direktori 1120 professionaalse alagrupi kirjeldusega (mis vastab ISCO-081217-le). Ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide juhid teiste juhtivtöötajate abiga töötavad välja ja viivad läbi poliitikate suundumusi, planeerivad, koordineerivad ja hindavad kogu ettevõtte või organisatsiooni tegevust ning juhivad seda vastavalt juhatuse kehtestatud soovitustele direktoritest või juhtorganist, kellele nad esitavad täitmisele kuuluvate ülesannete ja saavutatud tulemuste kohta aru. Programmi eesmärgid ja õpitulemused on kokku lepitud Suurbritannia Chartered Management Institute poolt välja töötatud juhtimisstandarditega.

Karjäärivõimalused

Omandatud teadmised ja oskused võimaldavad alustada oma äri, töötada tegevjuhi või funktsionaalse juhina, näiteks personali, rahanduse, tootmise või turundusosakonna juhina.

Teadmised ja võimed

 • teadmised juhtkonna fundamentaal- ja rakendusuuringutest ning suutlikkus seda süsteemselt ja loovalt rakendada teadusuuringutele ja probleemide lahendamisele äriorganisatsioonis;
 • teadmised ja võime rakendada äriartikleid, strateegilist juhtimist ja teaduslike ja rakendusuuringute tulemusi ärijuhtimise valdkonnale, samuti uurimisprotsessidele;
 • teadmised viimaste turunduse ja investeeringute juhtimise uurimistulemuste kohta ning oskus seda rakendada ärijuhtimise otsustusprotsessis
 • teadmised organisatsioonikultuuri, äriotsuste ja uuenduste uusimate teooriate ja meetodite kohta ning oskus seda rakendada uurimisprotsessides;
 • võime sõnastada teaduslikku probleemi, valida või arendada teadusliku uurimistöö metoodikat ja korraldada sõltumatuid uuringuid;
 • oskus analüüsida ja sünteesida teadustööks ja praktiliseks tegevuseks vajalikke teadustöö andmeid, kasutada infosüsteeme ja andmebaase;
 • suutlikkus õigustada teaduslike uuringute tulemusi suuliselt ja kirjalikult; argumenteerida ärijuhtimise otsuseid, integreerides teaduse juhtimise tulemusi;
 • võime: analüüsida ettevõtluskeskkonda, valides ressursid, ettevõtte tegevuskoha ja turu; hinnata saadud teavet kriitiliselt ning rakendada ärianalüüsi meetodeid ja vahendeid strateegilise äriplaani väljatöötamiseks ja rakendamiseks;
 • võime viia läbi turu-uuringud ja kohaldada turu-uuringute tulemusi toote või palgataseme valimisel ning oodatavate investeeringute riski ja kasumlikkuse hindamisel;
 • oskus hinnata ja kujundada organisatsioonikultuuri; äri säästvas arengus valida innovatsioonistrateegiaid ja neid rakendada ning võtta vastu muid ärijuhtimise otsuseid;
 • oskus suuliselt ja kirjalikult selgelt suhelda, anda kokkuvõtlik teave põhjendatud viisil spetsialistidele ja üldsusele selle kriitilise hindamise kaudu;
 • võime töötada meeskonnas, korraldada isiklikke ja grupiviisilisi tegevusi ning vastutada enda ja oma alluvate tegevuse kvaliteedi ja selle hindamise eest kutse-eetika ja avaliku vaimu alusel;
 • võime leida vahendeid ja meetmeid alluvate tegevuste parandamiseks;
 • võime tuvastada oma enda õppimisvajadused ja õppida iseseisvalt eesmärgiga parandada kutsekvalifikatsiooni elukestva õppe kontekstis;
 • oskus kasutada teadusliku uurimistöö teadmisi, teadustöö kogemusi ja süsteemse ja strateegilise mõtlemise oskusi sõltumatuks professionaalseks või teaduslikuks tegevuseks
 • oskus teha uuenduslikke ärijuhtimise otsuseid, hinnates nende eetikat ja võimalikku mõju ühiskonnale ja keskkonnale.

Miks Klaipeda University ?

 • Erinevalt oma teadusuuringutest ja uuringutest mere valdkonnas
 • Euroopa Liidu diplom tunnustatud kogu maailmas
 • Lai valik erinevaid programme
 • Rahvusvahelised õpingud inglise keeles
 • Noored ja kiiresti kasvavad
 • Hea kvaliteetne haridus mõistliku hinnaga

Miks Leedu?

 • Euroopa Liidu liige
 • 93,4% omab keskharidust. Kõige harivam riik Euroopas
 • 92% räägib võõrkeelt (tavaliselt inglise, vene või Saksamaa)
 • 94% välismaalastest soovib õppida Leedus

Viimati uuendatud märts 2020

Teave kooli kohta

Klaip?da University started its academic activities with three faculties (those of Marine Engineering, Pedagogy, and Humanities and Natural Sciences) and about 3,000 students.

Klaip?da University started its academic activities with three faculties (those of Marine Engineering, Pedagogy, and Humanities and Natural Sciences) and about 3,000 students. Näita vähem