Turismi- ja hotellihalduse bakalaureus

Üldine

Programmi kirjeldus

Turisminduse ja hotellinduse õppeprogrammi eesmärk on koolitada turismi- ja hotellijuhti, kes omandab kutse bakalaureusekraadi ja suudab juhtida sektori ettevõtete ja osakondade funktsionaalset tegevust, analüüsida ja hinnata turismiettevõtte keskkonda ja selle turismi protsessid; arendada ja müüa konkurentsivõimelisi turismi- ja hotellitooteid; esitama ja rakendama lahendusi, rakendades juhtimis-, majandus- ja muuks kutsetegevuseks vajalikke teadmisi; tegutseda iseseisvalt ja loovalt muutuvates turutingimustes; ning suhelda professionaalselt ja vastutustundlikult mitmekultuurilises ettevõtluskeskkonnas.

Õpitulemused

Lõpetajad:

 • Teab ja oskab rakendada kutsetegevuses juhtimise teooriaid ja põhimõtteid ning rahaliste ja muude ressursside haldamist.
 • Oskab kirjeldada ettevõtte tegevust reguleerivaid õigusakte ja neid turismi- ja hotellinduse valdkonnas tegutsedes järgida.
 • Teab säästva arengu ja vastutustundliku ettevõtluse kontseptsioone ja põhimõtteid ning oskab neid rakendada kutsetegevuses.
 • Oskab valida sobivaid uurimismeetodeid ja viia läbi turu-uuringuid, kasutades tehnoloogilisi uuendusi.
 • Oskab uurimise tulemusi analüüsida ja hinnata.
 • Oskab analüüsida ärikeskkonda ja selle protsesse ning tuvastada võimalikke alternatiivseid lahendusi ja võimalusi teaduslike-tehnoloogiliste uuenduste rakendamiseks.
 • Oskab kavandada turismi- ja hotellisektori ettevõtte ning selle osakondade tegevust, hinnates inimressursside, rahaliste ja muude ressursside ning nende allikate vajadust.
 • Oskab välja töötada ja tutvustada konkurentsivõimelist turismitooteid.
 • Oskab korraldada turismi- ja hotellindussektori ettevõtte ja selle osakondade tegevust, määratledes personali funktsioonid ja vastutuse, samuti oskab ette näha tulemuslikkuse hindamise ja jälgimise süsteeme ja põhimõtteid.
 • Suudab vastutustundlikult ja professionaalselt suhelda ja teha koostööd turuosaliste ja töötajatega, järgides ametliku kommunikatsiooni ja ärieetika põhimõtteid ja määrusi ning võttes arvesse kultuuridevahelisi iseärasusi.
 • Oskab iseseisvalt arendada kutse- ja isiklikke oskusi, võttes arvesse pidevalt muutuvat töökeskkonda ja turu vajadusi ning demonstreerides vastutust etenduse ja selle tulemuste mõju eest.

126131_photo-1558959357-685f9c7ace7b.jpgProxyclicki külastajahaldussüsteem / Unsplash

Kursus

1. semester

Ärisuhtlus

 • Ärifilosoofia
 • Professionaalne keele- ja dokumendihaldus
 • Suhtlemispsühholoogia
 • Professionaalne inglise keel I

Majandus

 • Mikroökonoomika ja makroökonoomika
 • Rakendusmatemaatika ja statistika
 • Rakendusuuringute alused

2. semester

Kultuuridevaheline turismi keskkond

 • Kultuuripärand
 • Kultuuridevaheline kommunikatsioon
 • Reisigeograafia
 • Turismiantropoloogia

Tööpraktika I

3. semester

Ärijuhtimine

 • Juhtimine
 • Turundus
 • Raamatupidamine ja rahandus

Turismi ja külalislahkuse alused

 • Turismiteenused ja infrastruktuur
 • Turismiressursid Leedus
 • Keskkond ja inimeste ohutus
 • Professionaalne inglise keel II

4. semester

Õigusprotsesside juhtimine

 • Turismi äriseadus
 • Läbirääkimiste juhtimine
 • Muutuste juhtimine
 • Professionaalne inglise keel III

Tööpraktika II

5. semester

Turismikorraldus I / Hotellihaldus I

 • Reisikorraldajate tegevus / hotelli juhtimine
 • Turismiturundus / Külalislahutusturundus
 • Ekskursioonide korraldamine / ürituste korraldamine

Säästev turism

 • Teine võõrkeel I (vene / saksa / prantsuse)
 • Säästev turism
 • Nišiturism

6. semester

Turismikorraldus II / Hotellikorraldus II

 • Reisimüük / hotellihaldus II
 • Turismitoote kujundamine / hotellitulude haldamine
 • Digitaalturundus

Lõputöö

 • Viimane praktika
 • Lõputöö
Viimati uuendatud nov 2019

Teave kooli kohta

Kauno kolegija/ University of Applied Sciences (hereinafter KK) is a public multidisciplinary university situated in Lithuania (one of the 3 Baltic countries) providing education in the fields of eng ... Loe edasi

Kauno kolegija/ University of Applied Sciences (hereinafter KK) is a public multidisciplinary university situated in Lithuania (one of the 3 Baltic countries) providing education in the fields of engineering, technology, social sciences, humanities, health and arts. It offers over 50 Bachelor study programmes with practical bias for over 6000 students studying at 4 faculties. Näita vähem