Keystone logo
Tšehhi

Uuring Bakalaureus sisse Tšehhi 2024

Valuuta vahetamine

Põhilised igakuised elamiskulud

 • Üürile anda ühises korteris

  405
 • Kommunaalteenuste osa

  94
 • Interneti tellimus

  22
 • Kohalik transport

  21

Näidis elustiili maksumusest

 • Kiirtoidukombinatsioon

  7
 • Kinopilet

  8
 • Pint kohalikku õlut

  2

Viisanõuded

 1. Lühiajaline viisa - kuni 90 päevaks viibimiseks
 2. Pikaajaline viisa - üle 90 päeva viibimiseks.
 3. Pikaajaline elamisluba õppimise eesmärgil - üliõpilastele, kes saabuvad pikemaks perioodiks kui üks aasta.

Millist viisat vajate?

Viisa nimi

Üliõpilasviisa

Hind ja valuuta

CZK 2500

Tšehhi Vabariigi üliõpilasviisa praegune viisatasu on 2500 CZK (umbes 98 eurot). Tasu võib muutuda.

Kes saab viisat taotleda?

EL/EMP riikide ja Šveitsi üliõpilased ei vaja Tšehhis õppimiseks viisat. EL-i üliõpilastel on aga pärast saabumist teatamiskohustus, kui kavandatav Tšehhi Vabariigis viibimine on pikem kui 30 päeva. Sellises olukorras peate 30 päeva jooksul pärast Tšehhi Vabariiki sisenemist teatama oma kohalolekust välispolitseiosakonnale.

Väljastpoolt ELi pärit üliõpilased peavad taotlema üliõpilasviisa.

Kust saab taotluse esitada?

Tšehhi Vabariigi saatkond/konsulaat

Te taotlete üliõpilasviisa oma elukohariigi Tšehhi Vabariigi saatkonnas/konsulaadis.

Koduleht:https://www.mzv.cz/jnp/en/diplomatic_missions/czech_missions_abroad/index.html

Kuidas taotlust koostada?

Esmalt tuleb teid vastu võtta mõnda Tšehhi Vabariigi haridusasutusse. Kool/programm peab olema akrediteeritud Tšehhi Vabariigi haridus-, noorsoo- ja spordiministeeriumi poolt. Kui see pole akrediteeritud, peate taotlema viisat muuks otstarbeks.

Esmakordsed viisad tuleb taotleda (ja hankida) enne nende saabumist Tšehhi Vabariiki – ilma selleta on Tšehhi Vabariiki reisimine keelatud

Üliõpilasviisa või elamisloa saamiseks on peamiselt vaja järgmisi dokumente:

 • avalduse vorm
 • õpingute vastuvõtu kiri
 • kehtiv pass ja passipildid
 • tõend riigis viibimise rahaliste vahendite olemasolu kohta (nt pangakonto väljavõtte või toetuse saaja kinnitusena)
 • kinnitus garanteeritud majutuse kohta
 • kehtiv rahvusvaheline tervisekindlustus
 • kokkuvõte karistusregistri registrist

Kõik dokumendid (välja arvatud reisidokument ja pangaväljavõte) peavad olema tšehhi keeles. Tõlked tšehhi keelde peavad olema ametlikult kinnitatud.

Taotluse esitamise ajal saab taotlejaga läbi viia vestluse. Vestluse kirjalik salvestus võib olla taotluse osa. Protokoll kirjutatakse üles tšehhi keeles ning sellele kirjutavad alla taotleja ja vestlust läbi viiv konsulaadi ametnik. Kui te tšehhi keelest aru ei saa, võite kaasa võtta tõlgi, kes kirjaliku dokumendi tõlkib.

Millal peaksite kandideerima?

Kogu õppimise eesmärgil viisa saamise protseduur võib kesta kuni 60–90 päeva, mistõttu on soovitatav viisa taotleda aegsasti.

Pikaajaline viisa kehtib kuni 6 kuud. Laiendusi saab teha. Pikaajaline elamisluba õppimise eesmärgil kehtib üks aasta.

Töötlusaeg

90 Days

Töövõimalused

EL või EMP riikidest tulevate üliõpilaste töölevõtmisel piiranguid ei ole. Tööluba pole vaja ja neil töötajatel on sama õiguslik staatus kui Tšehhi Vabariigi kodanikel.

Väljastpoolt EL-i/EMP-d pärit üliõpilased on kohustatud hankima tööloa. Siiski on mõned erandid:

 • nad ei vaja tööluba, kui nad töötavad Tšehhi Vabariigi territooriumil vahetuspraktika raames kõrgkoolide üliõpilastele ja noortele lõpetajatele
 • nad ei vaja tööluba, kui nad on kuni 26-aastased üliõpilased ja nad ei tööta rohkem kui 7 kalendripäeva järjest või kokku 30 päeva kalendriaasta jooksul
 • nad ei vaja tööluba, kui nad on Tšehhi haridusseaduse alusel omandanud kesk- või kolmanda taseme erialahariduse või kolmanda taseme erialase hariduse konservatooriumis.

Muudel juhtudel tuleb taotleda tööluba. Selle võib esitada isiklikult või muu isik kirjaliku volikirja alusel mis tahes kohalikus tööturuameti piirkondlikus büroos. Väljastatud loa eest tuleb tasuda haldustasu 500 CZK.

Tundi nädalas

0

Miks teil seda tüüpi viisat vaja on?

Teie viisataotlus võidakse tagasi lükata, kui te ei suuda tõendada nõutavate rahaliste vahendite olemasolu või kui esitate ebaõiged või mittetäielikud dokumendid.