Keystone logo
Asia Pacific University of Technology & Innovation (APU) BSc (Hons) arvutiteaduses – andmeanalüütika spetsialiseerumine
Asia Pacific University of Technology & Innovation (APU)

BSc (Hons) arvutiteaduses – andmeanalüütika spetsialiseerumine

Kuala Lumpur, Malaisia

3 Years

Inglise keel

Päevane õpe

Request application deadline

Jun 2024

USD 22 615 *

Ülikoolilinnakus

* kokku Malaisia üliõpilastele: 87 000 RM | kokku rahvusvahelistele üliõpilastele: 88 200 RM/22 615 USD

Sissejuhatus

APU-DMU kahe kraadiõppe programm

Bakalaureuseõppe programmis õppivatel üliõpilastel on võimalus liituda APU -DMU kahe kraadiõppe kavaga. Selle kava raames saavad õpilased pärast kooli lõpetamist kaks kraaditunnistust ja ärakirja: 1 Aasia Vaikse ookeani ülikoolist ( APU ), Malaisiast ja 1 Ühendkuningriigi De Montforti ülikoolist (DMU).

Rohkem kui lihtsalt arvutiteaduse kraad

APUBSc (Hons) arvutiteaduses koos andmeanalüütika kraadiga on loodud selleks, et pakkuda teile uusimaid tehnoloogiaid, mis on kooskõlas tööstusrevolutsiooniga 4.0.

Sisseastumistingimused

Üldnõuded

Otsene sisenemine kraadi 1. tasemele:

STPM
 • 2 läbib STPM-i loodusteaduste voos minimaalse C-astmega (GPA 2.0) matemaatikas ja ühe loodusteaduse või IKT-aine.

või

 • 2 sooritab STPM-i vähemalt C-klassi (GP 2.0) mis tahes aines, mille ainepunkt on SPM-i lisamatemaatika.

või

 • 2 Läbib STPM-i minimaalse C-astmega (GP 2.0) mis tahes aines, mille ainepunkt on matemaatika, ja mis tahes loodusteaduste või IKT-aine SPM-is. Kandidaadid peavad kraadiprogrammi esimesel semestril läbima täiendava matemaatika või samaväärse eelnõudemooduli.

A-TASEM

Aktsepteeritakse välismaist kvalifikatsiooni, mis on võrdne 12. klassi / A-taseme / HSC-ga.

 • 2 loodusteaduste A-taseme läbimist koos matemaatika ja ühe loodusteaduse või IKT aine sooritamisega.

või

 • 2 A-taseme läbimist koos ainepunktiga täiendavas matemaatikas SPM/IGCSE/O-tasemel või samaväärsel tasemel.

või

 • 2 A-taseme läbib matemaatika ja loodusteaduste või IKT-ainete ainepunktiga SPM/O-Level/IGCSE või samaväärsel tasemel. Kandidaadid peavad kraadiprogrammi esimesel semestril läbima täiendava matemaatika või samaväärse eelnõudemooduli.
UEC
 • 5 klassi B läbib UEC in Science Stream mis tahes aines, sealhulgas matemaatikas ja ühes loodusteadustes või IKT aines.
 • 5 klassi B läbib UEC mis tahes aine, sealhulgas täiendava matemaatika.
 • 5 B-klassi läbib UEC mis tahes aine, mille ainepunkt on matemaatika ja loodusteaduste või IKT aine SPM või samaväärne. Kandidaadid peavad kraadiprogrammi esimesel semestril läbima täiendava matemaatika või samaväärse eelnõudemooduli.
Immatrikuleerimine/sihtasutus
 • Immatrikulatsiooni- või põhiõppe läbimine minimaalse CGPA-ga 2,0 koos ainepunktiga täiendavas matemaatikas SPM/IGCSE/O-tasemel või sellega samaväärsel tasemel.

Märkus: Täiendava matemaatika nõude võib vabastada, kui immatrikuleerimine või sihtasutus pakub matemaatika moodulit, mis on samaväärne või kõrgem nõue kui lisamatemaatika SPM tasemel.

või

 • Immatrikulatsiooni- või põhiõppe läbimine minimaalse CGPA-ga 2,0 ning ainepunkt matemaatikas ja loodusteadustes või IKT-aines SPM/IGCSE/O-tasemel või sellega samaväärsel tasemel. Kandidaadid peavad kraadiprogrammi esimesel semestril läbima täiendava matemaatika või samaväärse eelnõudemooduli.

Otsene sisenemine kraadi 2. tasemele:

IKT-ga seotud diplomid
 • Diplom minimaalse CGPA-ga 2,50.

Märkus. Üliõpilased, kelle CGPA on üle 2,0 ja alla 2,5, võidakse vastu võtta, kasutades ranget hindamist, mille viib läbi APU ja mille peab heaks kiitma õppenõukogu.

Märkus. Õpilased, kellel ei ole ainepunkti täiendavas matemaatikas SPM/O-tasemel/IGCSE-s, kuid kellel on sihtasutuse ajal vastuvõetavad saavutused matemaatikaga seotud ainetes, mis võivad olla samaväärsed SPM/O-Level/IGCSE täiendava matemaatikaga, võib saada vastu võetud kraadiõppe programmidesse. Üliõpilastele saab anda SPM/O-Level/ IGCSE IKT-ga seotud ainete eelistuse.

Kõik kvalifikatsioonid, mida APU aktsepteerib, on samaväärsed ülaltooduga.

Ülaltoodud sisenemisnõuded võivad konkreetsete programmide puhul erineda vastavalt Malaisia kvalifikatsiooniagentuuri (MQA) avaldatud viimastele programmistandarditele. Programmide kvalifikatsiooni- ja sisseastumisnõuded määratakse Malaisia Kvalifikatsiooniagentuuri (MQA) avaldatud "Rahvusvaheliste kvalifikatsioonide SPM-i (O-tasemete ekvivalent) ja STPM-i (A-tasemete ekvivalent) võrdlusloendi" alusel.

Inglise keele nõuded

Rahvusvahelised üliõpilased

 • IELTS: 5.0
 • TOEFL IBT: 35-45
 • Pearson (PTE): 36
 • MUET: bänd 3

Programmi ülevaade

See programm on spetsiaalselt loodud selleks, et pakkuda õpilastele:

 • Võimalus arendada tehnilisi teadmisi, oskusi ja tausta arvutisüsteemide projekteerimisel ja korraldamisel rõhuasetusega andmeanalüütikale.
 • Võimalus kriitiliselt hinnata keerukate tarkvarasüsteemide arendamiseks kasutatavaid disainiparadigmasid, keeli, algoritme ja tehnikaid.
 • Võimalus hinnata ja reageerida uute tehnoloogiate arendamise ja kasutamise võimalustele andmeanalüütika kontseptsioonide ja tööriistadega.

Kraadi tase 1

Õpilased õpivad põhioskusi, mida iga IT-spetsialist vajab, ning põhiteadmisi programmeerimisest, matemaatikast ja algoritmilistest oskustest. Mõned spetsiaalsed moodulid annavad põhiteadmised aluseks olevate arvutisüsteemide kohta, nagu arvuti arhitektuur, operatsioonisüsteemid, võrgud ja andmebaasid. Moodulid aitavad neil arendada ka isiklikke ja organisatsioonilisi oskusi ning arendada loovust ja innovatsiooni.

Ühised moodulid

 • Digitaalne mõtlemine ja innovatsioon
 • Kultuuridevaheline teadlikkus ja kultuuriline mitmekesisus
 • Süsteemi analüüs ja disain
 • Pythoni programmeerimine
 • Arvutustehnika matemaatilised kontseptsioonid
 • Operatsioonisüsteemid ja arvutiarhitektuur
 • Sissejuhatus võrgundusse
 • Sissejuhatus andmebaasidesse

Spetsiaalsed moodulid

 • Sissejuhatus tehisintellekti
 • Sissejuhatus C programmeerimisse

2. kraadi tase

Õpitakse laiemat hulka oskusi, mille käigus õpilased saavad teoreetiliste ja algoritmiliste aluste kaudu paremini aru uue tarkvara kavandamisest ja juurutamisest ning uute arvutusprobleemide lahendamisest. Nad omandavad tugeva arusaama platvormitehnoloogiast ja andmeanalüütikast rakenduste arendamise ja teadmiste avastamise tehnikate moodulite kaudu. Toetame veelgi nende loovust ja uuenduslikkust ning iseseisvat õppimist, et neid töökohaks ette valmistada.

Ühised moodulid

 • Objektorienteeritud arendus Javaga
 • Süsteemi arendamise meetodid
 • Programmeerimine andmete analüüsimiseks
 • Loovus ja innovatsioon
 • Arvutustehnika ja tehnoloogia uurimismeetodid

Spetsiaalsed moodulid

 • Arvutusteooria
 • Andmestruktuurid
 • Samaaegne programmeerimine
 • Andmehaldus
 • Ärianalüüsi süsteemid
 • Andmekaeve ja ennustav modelleerimine
 • Tõenäosuste ja statistiline modelleerimine

Praktika (16 nädalat)

Õpilased läbivad vähemalt 16-nädalase praktika/tööstuskoolituse, et valmistada neid ette sujuvaks üleminekuks klassiruumist töökeskkonda.

Kraadi tase 3

Õpilased kasutavad oma varasemaid õpinguid ja tööstuskogemust, et laiendada oma teadmisi arvutiteaduse valdkonnas ning täiustada oma isiklikku ja ametialast arengut. Õpilased keskenduvad ärianalüütika ja luuremoodulite kaudu edasi arenenud analüütikale. Viimase aasta projekt nõuab neilt reaalse maailma probleemi uurimist ja lahenduse väljatöötamist – nad näitavad oma võimet kombineerida tehnilisi teadmisi, kriitilist mõtlemist ja analüüsioskusi isikliku saavutuste portfelli koostamiseks.

Ühised moodulid

 • Innovatsioonijuhtimine ja uute toodete arendus
 • Projekti juht

Spetsiaalsed moodulid

 • Algoritmid
 • Reaalajas süsteemid
 • Käitumisteadus ja turundusanalüüs
 • Tekstianalüüs ja sentimendi analüüs
 • Emergent Technology
 • Optimeerimine ja sügav õppimine
 • Andmebaasi turvalisus
 • Uuringud andmeanalüüsis
 • Andmeanalüüsi projekt

MQA kohustuslikud ained*

 • Etnilised suhted (Msi üliõpilased)
 • Islami ja Aasia tsivilisatsioon (Msi üliõpilased)
 • Malaisia uuringud (rahvusvahelised üliõpilased)
 • malai suhtluskeel (rahvusvahelised üliõpilased)
 • Töökoha professionaalsed suhtlemisoskused
 • Töötajate ja tööhõive suundumused
 • Kaasõppekava

(*Kõik õpilased peavad need moodulid edukalt läbima, nagu on ette näinud Malaisia kvalifikatsiooniagentuur.)

Märkus: eriala ilmub ainult akadeemilises õiendis.

Karjäärivalikud

 • Tarkvaratööriistade arendaja
 • Andmeanalüütik
 • Andmeteadlane
 • Data Wrangler/Munger/Miner
 • Tehnoloogiajuht (CTO)
 • Andmeanalüüsi haldur
 • Äriprotsesside insener
 • Ärianalüütik juht
 • Andmeinnovatsiooni juht
 • Ärianalüüsi arendaja
 • IT riskianalüütik
 • Advanced Analytics Professional
 • Andmeinsener
 • Ärianalüüsi analüütik
 • Masinõppe teadlane
 • Ärianalüüsi lahenduste arhitekt
 • Analyticsi haldur
 • Andmete visualiseerimise arendaja

AS – APU arvutiteaduse ja andmeanalüütika ühine sertifikaat

APU ja SAS on koostöös allkirjastanud MoA, et arendada Malaisias Data Scientists. SAS on toetanud ka andmeanalüüsi UG- ja PG-taseme programme, pakkudes õppe- ja uurimistöö jaoks tööriistu ja õppematerjale. Kõik UG ja PG Data Analyticsi lõpetajad saavad SAS-i ühise kutsetunnistuse.

Lisaks antakse õpilastele e-märk, mis kajastab seda saavutust oma CV-s ja LinkedIni profiilis.

Miks õppida arvutiteaduse bakalaureusekraadi andmeanalüüsi erialal?

Lõpetajad on varustatud teadmiste, oskuste ja kogemustega kolmes peamises mõõtmes: strateegiline ja kaubanduslik rakendus, praktilised IKT-oskused ning statistika ja analüütika. Programm ei ole ainult analüütikale orienteeritud, vaid arendab võimet kasutada analüütikat, et juhtida peamisi edumõõdikuid, mis on seotud tulude juhtimise ja tulude genereerimisega praktiliselt igas ärivaldkonnas. Andmeteadlaste ja suurandmete spetsialistide järele on praegu ja tulevikus tohutult nõutud kogu maailmas, kuna kogu maailmas tekib sadu tuhandeid uusi töövõimalusi. Ainuüksi Malaisias peaks see vajadus 2020. aastaks jõudma vähemalt 15 000 spetsialistini.

Data Science @ APU – tugevdatud partnerluste kaudu

APU on programmi hoolikalt välja töötanud meie partnerite, sealhulgas suurte tehnoloogia- ja tarkvaralahenduste pakkujate, ülikoolide partnerite ja tööstusorganisatsioonide panuse ja sisu põhjal, kes kasutavad analüütikat strateegilise ja konkurentsieelise saavutamiseks.

Nende partnerluste tugevus tagab, et programm käsitleb oma õpitulemustes, õppekava sisus, pakkumises ja hindamises igakülgselt kõiki peamisi sidusrühmi – tehnoloogia pakkujaid, tööandjaid, valitsust ja ka üliõpilasi. Õpilased saavad ka sertifikaadid, mis väljastatakse koostöös tööstuspartneritega, mis annaks neile kindlasti edumaa Big Data põnevas maailmas.

Lisaks on APU valmis saama analüütikauuringutes esirinnas, luues Aasia Vaikse ookeani analüüsikeskuse (APCA), mille kaudu viiakse läbi uurimistegevusi, et vaidlustada analüütika rakendamise piire.

Selle programmi lõpetajad ei omanda mitte ainult ülikoolis APU akadeemilist kvalifikatsiooni, vaid saavad automaatselt ka SAS-i ülemaailmselt tunnustatud professionaalse tööstuse sertifikaadi. Samal ajal saavad koolilõpetajad kokku puutuda tööstuslike töötubadega, mida juhivad tööstuse eksperdid, pakkudes väärtuslikku väravat tulevasse karjääri.

Kursuse tasud

Malaisia üliõpilased

Rahvusvahelised üliõpilased

1. aasta: 28 200 RM
2. aasta: 29 000 RM
3. aasta: 29 800 RM
Kokku: 87 000 RM

1. aasta: 28 600 RM (7330 USD)
2. aasta: 29 700 RM (7615 USD)
3. aasta: 29 900 RM (7670 USD)
Kokku: 88 200 RM (22 615 USD)

* Siin märgitud tasud ei sisalda sissemakseid ega muid mitmesuguseid tasusid.

Sisseastumised

Õppekava

Programmi õppemaks

Aktuaalset

Kooli kohta

Küsimused