Keystone logo
Bob Jones University

Bob Jones University

Bob Jones University

Sissejuhatus

Usume Piibli (nii Vana kui ka Uue Testamendi) inspiratsiooni; inimese loomine Jumala otsese teoga; meie Issanda ja Päästja Jeesuse Kristuse kehastus ja neitsi sünd; Tema samastumine Jumala Pojana; Tema asendaja lepitus inimkonna pattude eest, valades tema vere ristil; tema keha ülestõusmine hauast; Tema jõud inimesi patust päästa; uus sünd Püha Vaimu taastumise kaudu; ja igavese elu kingitus Jumala armu läbi.

Asukohad

  • Greenville

    Wade Hampton Boulevard,1700, 29614, Greenville

    Küsimused