Keystone logo
Private University of Education

Private University of Education

Private University of Education

Sissejuhatus

Üleilmastuvas, mitmekultuurilises ja pluralistlikus maailmas aitavad akadeemiline liikuvus ja rahvusvaheline hariduskoostöö projektidega sõbraksmõistmise mõttes märkimisväärselt kaasa edukale ja rahumeelsele kooseksisteerimisele.

Nagu näitavad praegused ülemaailmsed rändeliikumised, on 21. sajandil võtmekompetentsideks saanud suhtlemine teistest kultuuridest pärit ja võõrkeelse taustaga inimestega, üksteiselt õppimine, oma mõtte selgeks saamine.

Nagu Austria filosoof Wittgenstein oma filosoofilistes uurimustes sõnastas: "Minu keele piirid tähendavad minu maailma piire".

Nende piiride pidevaks laiendamiseks ja solipsistlikus ning ökoloogilises kitsikuses hoidumise vältimiseks annab Linzi piiskopkond Private University of Education Eraülikool akadeemilisele rahvusvahelistumisele rõhuasetuse.

Asukohad

  • Linz

    Salesianumweg 3, 4020 Linz, , Linz

    Küsimused