Keystone logo
Shota Meskhia

Shota Meskhia

Shota Meskhia

Sissejuhatus

Shota Meskhia osariigi Shota Meskhia missioon: luua üliõpilastele, töötajatele ja teistele sidusrühmadele haridus- ja tööhõivekeskkond vastavalt muutliku tööturu nõudmistele; luua tööhõivele, õppimisele ja teadustöö terviklikkusele orienteeritud haridusprogramme, samuti projekte, mis toetavad rahvusvahelistumist ja lühiajalisi koolitus- / ümberõppekursusi.

Koolitada / ümber õpetada / meelitada aktiivseid ühiskonnaliikmeid, kes on orienteeritud demokraatia ja humanismi ideaalidele, isiklikule arengule, omavad sise- ja välismaisele tööturule sobivat erialast ja kõrgharidust, on konkurentsivõimelised ja kõrge kvalifikatsiooniga töötajad.

Inspireerida optimismi ja tulevase veendumuse loomist, panustada pidevalt kvaliteedi tagamisse; luua tõhus, paindlik ja kiiresti arenev õppeasutus, millel on positiivne mõju riigi arengule ja heaolule; saada haridusvaldkonna piirkondlikuks keskuseks.

Asukohad

  • Zugdidi

    Zugdidi, Gruusia

    Programmid

    Küsimused