Keystone logo
SUNY Old Westbury School of Arts and Sciences

SUNY Old Westbury School of Arts and Sciences

SUNY Old Westbury School of Arts and Sciences

Sissejuhatus

Kunstide ja teaduste kool pakub meie versiooni sellest, mida on juba üle 2000 aasta kutsutud „liberaalseks hariduseks”, mis tähendab laiahaardelist haridust teadliku kodakondsuse nimel. Kunsti- ja teaduskooli iga eriala propageerib järgmisi väärtusi: elukestev õpe; ülemaailmne kodakondsus; ja sotsiaalset õiglust.

Kool soovib pakkuda õpilastele kogu elu jooksul võimet ja soovi areneda ja õppida.

Asukohad

  • Old Westbury

    Old Westbury, Long Island, New York, , Old Westbury

    Küsimused